Povodňový plán Informace k umístění měřícího zařízení

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/zdobnice/

 

Informace k umístění měřícího zařízení

 

GPS 50.2449271°N, 16.4070867°E

 

Hladinoměrná stanice v obci Zdobnice se nachází na  vodním toku řeky Zdobnice.

Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zaíslání varovných SMS zpráv. 

Evidenční list profilu

Hladinoměr řeky Zdobnice 

Odkaz na úhrn srážek ve Zdobnici

 

Protipovodňová opatření obce Zdobnice
číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006921