Archiv 2018

Usnesení a zápis z jednání ZO

VyvěšenoSejmuto
06.11.201829.01.2019Zápis z ustavujícího veřejného zasedání ze dne 02.11.2018
06.11.201829.01.2019Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání ze dne 02.11.2018
01.10.201806.11.2018 Zápis z veřejného zasedání ze dne 27. 09. 2018
01.10.201806.11.2018 Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27. 09. 2018
28.08.201801.10.2018 Zápis z veřejného zasedání ze dne 27. 08. 2018
28.08.201801.10.2018 Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27. 08. 2018
19.06.201827.08.2018Zápis z veřejného zasedání ze dne 18. 06. 2018
19.06.201827.08.2018Usnesení z veřejného zasedání dne 18. 06. 2018
24.04.201818.06.2018Zápis z veřejného zasedání ze dne 20.04.2018
24.04.201818.06.2018Usnesení z veřejného zasedání ze dne 20. dubna 2018
27.02.201823.04.2018Zápis z veřejného zasedání ze dne 23.02.2018
27.02.201823.04.2018Usnesení z veřejného zasedání ze dne 23.02.2018

Rozpočet, rozpočtová opatření aj. DSO

VyvěšenoSejmuto
03.12.201821.12.2018Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko 2020-2021
03.12.201821.12.2018Návrh rozpočtu na rok 2019 DSO Mikroregion Rychnovsko 
22.11.201811.12.2018Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Orlické hory 2020-2022
22.11.201811.12.2018Návrh rozpočtu na rok 2019 Oblast DSO Region Orlické hory
11.06.201802.07.2018Závěrečný účet, Zpráva o hospodaření a výkazy – DSO Mikroregion Rychnovsko
23.05.201812.06.2018Oblast DSO Region Orlické hory – Zpráva o průběhu zkoumání hospodaření za rok 2017 
23.05.201812.06.2018Oblast DSO Region Orlické hory – Výkazy 2017
23.05.201812.06.2018Oblast DSO Region Orlické hory – Inventarizační zpráva za rok 2017  
23.05.201812.06.2018Oblast DSO Region Orlické hory – Závěrečný účet 2017
02.05.201814.01.2019 Informace o zveřejněných dokumentech DSO Mikroregion Rychnovsko  – 2018
26.03.201810.01.2019 Informace o zveřejněných dokumentech Oblast DSO Region Orlické hory – 2018
19.03.201819.03.2019Rozpočet na rok 2018 Kraj DSO Orlické hory „
19.03.201819.03.2019Schválený (střednědobý) služby výhled na léta 2019 – 2021 DSO Region Orlické hory
31.01.201808.03.2018Návrh rozpočtu na rok 2018 Kraj DSO Orlické hory
31.01.201808.03.2018Návrh rozpočtového výhledu na léta 2019 – 2021 Krajský úřad DSO Region Orlické hory

Oznámení

VyvěšenoSejmuto
22.10.201805.11.2018Pozvánka na ustavující ZO 02.11.2018 
17.09.201801.10.2018Pozvánka na ZO 27.09.2018
05.09.201821.09.2018Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
15.08.201827.08.2018Pozvánka na ZO 27.08.2018
25.07.201807.09.2018Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
12.06.2018 29.06.2018 ípravné úpravy provozu – opatření obecné veřejné vyhlášky – Dětský den 2018
06.06.201818.06.2018Pozvánka na Zastupitelstvo obce 18.06.2018
30.04.201813.08.2018 Dobrušský pohár 2018 –  mapa _ 01.07.2018 a 12.08.2018
24.04.201830.05.2018Veřejná vyhláška FÚ Hradec Králové – Daň z nemovitostí věcí
23.04.201810.05.2018 OZV 1/2018 – o místním poplatku za provoz systému, jeho rezervování, přepravy, třídění a použití komunálních odpadů
11.04.2018 20.04.2018Pozvánka na zastupitelstvo 20.04.2018 
14.02.201826.02.2018Pozvánka na zastupitelstvo 23.02.2018
04.01.201831.12.2018Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2018

Vývěska

VyvěšenoSejmuto
18.12.2018 08.01.2019 SDZ-dopravní značení změna Čertův Důl – prvky č. 3107-1 
10.12.201809.01.2019Veřejná vyhláška – AOPK – návrh opatření obecných-monitorovacích prací
14.11.201803.12.2018 Výběrové řízení – Dům přírody – Interpretační plán , Příloha 1 ,Příloha 2,Příloha 3,Příloha 4,Příloha 5
13.11.201810.12.2018 Veřejná vyhláška – Aktualizace č.2 zásady UR KHK HK
12.11.201812.11.2019Vodné a stočné pro rok 2019
12.11.2018 03.12.2018Výzva k podání nabídky – povodňový plán – měřicí lať ,   zadávací dokumentace , rozpočet , příloha 1 – krycí seznam,příloha 2  – osvědčení 
09.10.2018 05.11.2018Veřejná vyhláška AOPK – sběr hubu Mykologický kroužek Trutnov v lokalitě CHKO Orlické hory
09.10.2018 31.12.2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – stav k 01.08.2018 
24.09.201803.12.2018Nabídka státních pozemků k prodeji – Státní stát Jeneč
20.09.2018 08.10.2018 Ministerstvo kultury – revizní řízení zóny Kačerov  – podnět k přezkumnému řízení
20.09.2018 31.12.2018Tisková zpráva – Dům přírody   Orlické hory ve Zdobnici – odkaz na www.kr-královéhradeckýkraj
04.09.201807.11.2018Zámek obce na prodej pozemků – schváleno na ZO 27.08.2018
28.08.201814.09.2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, stanovení venkovského školského vnějšího škol
24.07.201813.08.2018Smlouva o dílo s projektem „Dětské hřiště Kunčina Ves“
16.07.201820.08.2018Dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov
16.07.201801.08.2018Oznámení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – dodavatel Dětské hřiště Kunčina Ves
11.07.201815.08.2018Výběrové řízení k uzavření smlouvy o zemědělském pachtu nemovitostí – do 14.08.2018 příloha1 příloha2  příloha3 příloha4
26.06.201829.08.2018Zámek obce Zdobnice na prodej pozemků – schválený na ZO 18.06.2018 
26.06.201831.12.2018Řidičské průkazy – změna od 01.07.2018
26.06.201831.12.2018Změna vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 01.07.2018
20.06.201810.07.2018Oznámení výběrového řízení Hřiště Kunčina Ves – Zadávací podmínky
  https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/detske-hriste-kuncina-ves
19.05.201811.07.2018Záměr obce Zdobnice – lesní pozemků
14.05.201831.05.2018Smlouva o dílo – Kostel II.stapa – krov
16.04.201809.05.2018Oznámení o odstávce elektrické energie 26.04.2018 – 27.04.2018; 03.05.2018
13.04.201804.06.2018Nařízení města Rychnov n.Kn. o vyloučení vstupu do lesa – lokalita k.ú. Zdobnice vecí do 31.05.2018
04.04.201820.04.2018Výzva k podání nabídky – Zadávací doumentace Obnova kostela Krista Dobrého Pastýře ve Zdobnici – II.stapa
05.03.201809.05.2018Záměr – prodej obecních pozemků schválený na ZO 23.02.2018
28.02.201809.10.2018Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2018
19.02.201819.03.2018Veřejnoprávní smlouva o převodu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřených měst Rychnov nad Kněžnou a obec Zdobnice
13.02.201820.03.2018 VV- Zpráva o žádosti Zásad územního rozvoje KHK-návrh zprávy
14.02.201831.12.2018Tisková zpráva k změnám zákonů o důkazech příjmů
14.02.201830.05.2018 Daň z nemovitých věcí bez složení
14.02.201806.04.2018Rozšíření úředních hodin FÚ
09.02.201827.02.2018Smlouva o dílo – projektová činnost – Visutá Lávka Zdobnice
04.01.201820.01.2018Veřejnoprávní smlouva s městem Rychnov nad Kněžnou – chodníky

Volby do zastupitelstva obce – ve městě 05. – 06. 10. 2018

VyvěšenoSejmuto
06.10.2018 06.11.2018 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Zdobnice
17.09.2018 08.10.2018 Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstev obcí ve městě 05.-06. 10. 2018 
04.09.201808.10.2018Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 10.09.2018 v 16.00 hod 
20.08.201808.10.2018Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
20.08.201808.10.2018Informace o počtu a sídle volebních okrsků
16.07.201808.10.2018Oznámení o počtu volebních komisí
13.07.201808.10.2018Oznámení o stanovení maximálního počtu zájemců na kandidátském seznamu, stanovení požadovaných počtů podpisů na petici a provedení a zveřejnění volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva obce Zdobnice konané 5. – 6. 10. 2018
29.06.201808.10.2018Oznámení o počtu členů Zastupitelstva obce Zdobnice za volební období 2018 – 2022
31.05.201808.10.2018Sbírka zákonů – vyhlášení voleb

Harmonogram pozorů a termínů

Informace pro volební strany 

Informace pro voliče 

Registrační úřad města Rychnov nad Kněžnou

Stanovení potřebného počtu podpisů na petice podporujících kandidaturu nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů 

Zápis do seznamu – fotografie

Volební právo ostatních členských států EU

Informace

Doklady

Volební právo

Volba prezidenta České republiky I. kolo 12. a 13. 01.2018 a II. kolo 26. a 27. 01. 2018

VyvěšenoSejmuto
29.01.201828.02.2018 Výsledekek II. kola v obci Zdobnice
13.01.201828.02.2018Celorepublikový výsledek – odkaz na Český statistický úřad
13.01.201829.01.2018Výsledek I. kola v obci Zdobnice
18.12.201729.01.2018Oznámení o místě konání voleb
12.12.201729.01.2018Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 
13.11.201729.01.2018Jmenování zapisovatele
13.11.201729.01.2018Informace o počtu a sídle volebního okrsku
13.11.201729.01.2018Informace o počtu členů volební komise Zdobnice