Datum vystaveníDatum účinnosti od OZV  čísloNázev OZV
19.11.201901.01.2020Obecně závazná vyhláška č.4/2019– o místním poplatku ze psů
03.03.202119.03.2021Obecně závazná vyhláška č.1/2021– o místním poplatku z pobytu
10.12.202101.01.2022Obecně závazná vyhláška č.2/2021–  místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12.12.202201.01.2023Obecně závazná vyhláška č.1/2022– o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
09.12.202001.01.2021Obecně závazná vyhláška č. 2/2020– o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19.11.201901.01.2020Obecně závazná vyhláška č.1/2019– o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19.11.201901.01.2020Obecně závazná vyhláška č.2 / 2019– o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebními odpady na území obce Zdobnice
19.11.201901.01.2020Příloha Obecně závazné vyhlášky  č.2 / 2019Stanoviště zvláštních sběrných nádob na papír, plasty a sklo
19.11.201901.01.2020Obecně závazná vyhláška č.3 / 2019– o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19.11.201901.01.2020Obecně závazná vyhláška č.5 / 2019– o místním poplatku z pobytu
19.11.201905.12.2019Obecně závazná vyhláška č.6 / 2019 – o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy
28.08.201814.09.2018Obecně závazná vyhláška č. 2/2018– o stanovení části společného školského obvodu základních škol
23.04.201801.06.2018Obecně závazná vyhláška č. 1/2018– o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů
08.08.201725.08.2017Obecně závazná vyhláška č. 2/2017– zrušené OZV pro OZV 1/2017 – prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Zdobnice
7.06.201701.08.2017Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 – prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Zdobnice
02.05.201618.05.2016Obecně závazná vyhláška č.1 /2016  – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebními odpady na území obce Zdobnice
15.12.201501.01.2016Obecně závazná vyhláška
č.2/2015
  – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů 
15.12.201501.01.2016Obecně závazná vyhláška
č.3 /2015 
 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15.12.201501.01.2016Obecně závazná vyhláška
č.4 /2015
– o místním poplatku z psů
15.12.201501.01.2016Obecně závazná vyhláška
č.5 /2015
– o místním poplatku z ubytovací kapacity
15.12.201501.01.2016Obecně závazná vyhláška
č.6 /2015
– o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt