Vyhlášky

Datum vystaveníDatum účinnosti od OZV  čísloNázev OZV
Odkaz na sbírku právních předpisů obce Zdobnice
08.12.202301.01.2024Obecně závazná vyhláška– o místním poplatku z pobytu
08.12.202301.01.2024Obecně závazná vyhláška– o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
08.12.202301.01.2024Obecně závazná vyhláška– o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
08.12.202301.01.2024Obecně závazná vyhláška– o místním poplatku ze psů
09.12.202001.01.2021Obecně závazná vyhláška č.1/2020 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebními odpady na území obce Zdobnice
19.11.201905.12.2019Obecně závazná vyhláška č.6/2019– o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy
28.08.201814.09.2018Obecně závazná vyhláška č.2/2018– o stanovení části společného školského obvodu základních škol
12.6.200901.01.2010Obecně závazná vyhláška č.2/2009– o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí