Rozpočtová opatření obce

VyvěšenoSejmutoRozpočet a rozpočtová opatření
08.11.202308.12.2023Návrh rozpočtu 2024+výkaz FIN
12.12.2023Rozpočet 2023
12.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
14.11.202212.12.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026
14.11.2022 12.12.2022 Návrh rozpočtu 2023+výkaz FIN
30.11.202331.12.2023 Rozpočet 2023 – po provedených rozpočtových změnách
30.11.202331.12.2023Rozpočtové opatření č.10_2023
31.10.202331.12.2023Rozpočtové opatření č.9_2023
30.09.202331.12.2023Rozpočtové opatření č.8_2023
31.08.202331.12.2023Rozpočtové opatření č.7_2023
31.07.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření č.6_2023
30.06.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření č.5_2023
31.05.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření č.4_2023
30.04.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření č.3_2023
31.03.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření č.2_2023
28.02.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření č.1_2023

VyvěšenoSejmutoZávěrečný účet obce 2022
05.06.2023 Závěrečný účet 2022
05.06.2023 Výkazy 2022-FIN, Rozvaha,výsledovka,příloha
05.06.2023 Vyúčtování dotací 2022
05.06.2023 Závěrečný účet 2022-Fenix
05.06.2023 Inventarizační zpráva 2022+soupis účtů
05.06.2023 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022
VyvěšenoSejmutoNávrh závěrečného účtu 2022
15.05.2023 05.06.2023Závěrečný účet 2022
15.05.2023 05.06.2023Výkazy 2022-FIN, Rozvaha,výsledovka,příloha
15.05.2023 05.06.2023Vyúčtování dotací 2022
15.05.2023 05.06.2023Závěrečný účet 2022-Fenix
15.05.2023 05.06.2023Inventarizační zpráva 2022+soupis účtů
15.05.2023 05.06.2023Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022