Rozpočtová opatření obce

VyvěšenoSejmutoRozpočet a rozpočtová opatření
08.12.2023Rozpočet 2024
08.11.202308.12.2023Návrh rozpočtu 2024+výkaz FIN
12.12.202308.12.2023Rozpočet 2023
12.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
14.11.202212.12.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026
14.11.2022 12.12.2022 Návrh rozpočtu 2023+výkaz FIN
31.12.202328.02.2024Rozpočtová opatření č.1-12 v roce 2023
31.12.202328.02.2024 Rozpočet 2023 – po provedených rozpočtových změnách

VyvěšenoSejmutoZávěrečný účet obce 2022
05.06.2023 Závěrečný účet 2022
05.06.2023 Výkazy 2022-FIN, Rozvaha,výsledovka,příloha
05.06.2023 Vyúčtování dotací 2022
05.06.2023 Závěrečný účet 2022-Fenix
05.06.2023 Inventarizační zpráva 2022+soupis účtů
05.06.2023 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022
VyvěšenoSejmutoNávrh závěrečného účtu 2022
15.05.2023 05.06.2023Závěrečný účet 2022
15.05.2023 05.06.2023Výkazy 2022-FIN, Rozvaha,výsledovka,příloha
15.05.2023 05.06.2023Vyúčtování dotací 2022
15.05.2023 05.06.2023Závěrečný účet 2022-Fenix
15.05.2023 05.06.2023Inventarizační zpráva 2022+soupis účtů
15.05.2023 05.06.2023Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022