ARCHIV 2018

Usnesení a zápis z jednání ZO
Vyvěšeno Sejmuto
06.11.2018 29.01.2019 Zápis z ustavujícího veřejného zasedání ze dne 02.11.2018
06.11.2018 29.01.2019 Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání ze dne 02.11.2018
01.10.2018 06.11.2018  Zápis z veřejného zasedání ze dne 27. 09. 2018
01.10.2018 06.11.2018  Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27. 09. 2018
28.08.2018 01.10.2018  Zápis z veřejného zasedání ze dne 27. 08. 2018
28.08.2018 01.10.2018  Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27. 08. 2018
19.06.2018 27.08.2018 Zápis z veřejného zasedání ze dne 18. 06. 2018
19.06.2018 27.08.2018 Usnesení z veřejného zasedání dne 18. 06. 2018
24.04.2018 18.06.2018 Zápis z veřejného zasedání ze dne 20.04.2018
24.04.2018 18.06.2018 Usnesení z veřejného zasedání ze dne 20. dubna 2018
27.02.2018 23.04.2018 Zápis z veřejného zasedání ze dne 23.02.2018
27.02.2018 23.04.2018 Usnesení z veřejného zasedání ze dne 23.02.2018
Rozpočet, rozpočtová opatření aj. DSO
Vyvěšeno Sejmuto
03.12.2018 21.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko 2020-2021
03.12.2018 21.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 DSO Mikroregion Rychnovsko 
22.11.2018 11.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Orlické hory 2020-2022
22.11.2018 11.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 Oblast DSO Region Orlické hory
11.06.2018 02.07.2018 Závěrečný účet, Zpráva o hospodaření a výkazy - DSO Mikroregion Rychnovsko
23.05.2018 12.06.2018 Oblast DSO Region Orlické hory - Zpráva o průběhu zkoumání hospodaření za rok 2017 
23.05.2018 12.06.2018 Oblast DSO Region Orlické hory - Výkazy 2017
23.05.2018 12.06.2018 Oblast DSO Region Orlické hory - Inventarizační zpráva za rok 2017  
23.05.2018 12.06.2018 Oblast DSO Region Orlické hory - Závěrečný účet 2017
02.05.2018 14.01.2019  Informace o zveřejněných dokumentech DSO Mikroregion Rychnovsko  - 2018
26.03.2018 10.01.2019  Informace o zveřejněných dokumentech Oblast DSO Region Orlické hory - 2018
19.03.2018 19.03.2019 Rozpočet na rok 2018 Kraj DSO Orlické hory "
19.03.2018 19.03.2019 Schválený (střednědobý) služby výhled na léta 2019 - 2021 DSO Region Orlické hory
31.01.2018 08.03.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 Kraj DSO Orlické hory
31.01.2018 08.03.2018 Návrh rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2021 Krajský úřad DSO Region Orlické hory
Oznámení
Vyvěšeno Sejmuto
22.10.2018 05.11.2018 Pozvánka na ustavující ZO 02.11.2018 
17.09.2018 01.10.2018 Pozvánka na ZO 27.09.2018
05.09.2018 21.09.2018 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
15.08.2018 27.08.2018 Pozvánka na ZO 27.08.2018
25.07.2018 07.09.2018 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
12.06.2018  29.06.2018  ípravné úpravy provozu - opatření obecné veřejné vyhlášky - Dětský den 2018
06.06.2018 18.06.2018 Pozvánka na Zastupitelstvo obce 18.06.2018
30.04.2018 13.08.2018  Dobrušský pohár 2018 -  mapa _ 01.07.2018 a 12.08.2018
24.04.2018 30.05.2018 Veřejná vyhláška FÚ Hradec Králové - Daň z nemovitostí věcí
23.04.2018 10.05.2018  OZV 1/2018 - o místním poplatku za provoz systému, jeho rezervování, přepravy, třídění a použití komunálních odpadů
11.04.2018  20.04.2018 Pozvánka na zastupitelstvo 20.04.2018 
14.02.2018 26.02.2018 Pozvánka na zastupitelstvo 23.02.2018
04.01.2018 31.12.2018 Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2018
Vývěska
Vyvěšeno Sejmuto
18.12.2018  08.01.2019  SDZ-dopravní značení změna Čertův Důl - prvky č. 3107-1 
10.12.2018 09.01.2019 Veřejná vyhláška - AOPK - návrh opatření obecných-monitorovacích prací
14.11.2018 03.12.2018  Výběrové řízení - Dům přírody - Interpretační plán , Příloha 1 ,Příloha 2,Příloha 3,Příloha 4,Příloha 5
13.11.2018 10.12.2018  Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 zásady UR KHK HK
12.11.2018 12.11.2019 Vodné a stočné pro rok 2019
12.11.2018  03.12.2018 Výzva k podání nabídky - povodňový plán - měřicí lať ,   zadávací dokumentace , rozpočet , příloha 1 - krycí seznam,příloha 2  - osvědčení 
09.10.2018  05.11.2018 Veřejná vyhláška AOPK - sběr hubu Mykologický kroužek Trutnov v lokalitě CHKO Orlické hory
09.10.2018  31.12.2018  Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - stav k 01.08.2018 
24.09.2018 03.12.2018 Nabídka státních pozemků k prodeji - Státní stát Jeneč
20.09.2018  08.10.2018  Ministerstvo kultury - revizní řízení zóny Kačerov  - podnět k přezkumnému řízení
20.09.2018  31.12.2018 Tisková zpráva - Dům přírody   Orlické hory ve Zdobnici - odkaz na www.kr-královéhradeckýkraj
04.09.2018 07.11.2018 Zámek obce na prodej pozemků - schváleno na ZO 27.08.2018
28.08.2018 14.09.2018  Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, stanovení venkovského školského vnějšího škol
24.07.2018 13.08.2018 Smlouva o dílo s projektem "Dětské hřiště Kunčina Ves"
16.07.2018 20.08.2018 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov
16.07.2018 01.08.2018 Oznámení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - dodavatel Dětské hřiště Kunčina Ves
11.07.2018 15.08.2018 Výběrové řízení k uzavření smlouvy o zemědělském pachtu nemovitostí - do 14.08.2018 příloha1 příloha2  příloha3 příloha4
26.06.2018 29.08.2018 Zámek obce Zdobnice na prodej pozemků - schválený na ZO 18.06.2018 
26.06.2018 31.12.2018 Řidičské průkazy - změna od 01.07.2018
26.06.2018 31.12.2018 Změna vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 01.07.2018
20.06.2018 10.07.2018 Oznámení výběrového řízení Hřiště Kunčina Ves - Zadávací podmínky
    https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/detske-hriste-kuncina-ves
19.05.2018 11.07.2018 Záměr obce Zdobnice - lesní pozemků
14.05.2018 31.05.2018 Smlouva o dílo - Kostel II.stapa - krov
16.04.2018 09.05.2018 Oznámení o odstávce elektrické energie 26.04.2018 - 27.04.2018; 03.05.2018
13.04.2018 04.06.2018 Nařízení města Rychnov n.Kn. o vyloučení vstupu do lesa - lokalita k.ú. Zdobnice vecí do 31.05.2018
04.04.2018 20.04.2018 Výzva k podání nabídky - Zadávací doumentace Obnova kostela Krista Dobrého Pastýře ve Zdobnici - II.stapa
05.03.2018 09.05.2018 Záměr - prodej obecních pozemků schválený na ZO 23.02.2018
28.02.2018 09.10.2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2018
19.02.2018 19.03.2018 Veřejnoprávní smlouva o převodu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřených měst Rychnov nad Kněžnou a obec Zdobnice
13.02.2018 20.03.2018  VV- Zpráva o žádosti Zásad územního rozvoje KHK-návrh zprávy
14.02.2018 31.12.2018 Tisková zpráva k změnám zákonů o důkazech příjmů
14.02.2018 30.05.2018  Daň z nemovitých věcí bez složení
14.02.2018 06.04.2018 Rozšíření úředních hodin FÚ
09.02.2018 27.02.2018 Smlouva o dílo - projektová činnost - Visutá Lávka Zdobnice
04.01.2018 20.01.2018 Veřejnoprávní smlouva s městem Rychnov nad Kněžnou - chodníky
Volby do zastupitelstva obce - ve městě 05. - 06. 10. 2018
Vyvěšeno Sejmuto
06.10.2018  06.11.2018  Výsledky voleb do zastupitelstva obce Zdobnice
17.09.2018  08.10.2018  Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstev obcí ve městě 05.-06. 10. 2018 
04.09.2018 08.10.2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 10.09.2018 v 16.00 hod 
20.08.2018 08.10.2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
20.08.2018 08.10.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
16.07.2018 08.10.2018 Oznámení o počtu volebních komisí
13.07.2018 08.10.2018 Oznámení o stanovení maximálního počtu zájemců na kandidátském seznamu, stanovení požadovaných počtů podpisů na petici a provedení a zveřejnění volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva obce Zdobnice konané 5. - 6. 10. 2018
29.06.2018 08.10.2018 Oznámení o počtu členů Zastupitelstva obce Zdobnice za volební období 2018 - 2022
31.05.2018 08.10.2018 Sbírka zákonů - vyhlášení voleb 

Harmonogram pozorů a termínů

Informace pro volební strany 

Informace pro voliče 

Registrační úřad města Rychnov nad Kněžnou

Stanovení potřebného počtu podpisů na petice podporujících kandidaturu nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů 

Zápis do seznamu - fotografie

 

Volební právo ostatních členských států EU

Informace

Doklady

Volební právo

Volba prezidenta České republiky I. kolo 12. a 13. 01.2018 a II. kolo 26. a 27. 01. 2018
Vyvěšeno Sejmuto
29.01.2018 28.02.2018  Výsledekek II. kola v obci Zdobnice
13.01.2018 28.02.2018 Celorepublikový výsledek - odkaz na Český statistický úřad
13.01.2018 29.01.2018 Výsledek I. kola v obci Zdobnice
18.12.2017 29.01.2018 Oznámení o místě konání voleb
12.12.2017 29.01.2018 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 
13.11.2017 29.01.2018 Jmenování zapisovatele
13.11.2017 29.01.2018 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
13.11.2017 29.01.2018 Informace o počtu členů volební komise Zdobnice
 

 

 

  

AKTUALITY

 

Festival Královéhradeckého kraje 23.6.2023

 

Dětský den Zdobnice u kostela 10.6.2023

 

MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZE PSŮ 2023

                               ________________________________________________________________________________________________________________________

Svozový plán 2023

   Žádost obce Zdobnice a CHKO - ohňostroje

 

      Kontaktní formulář pro zasílání informací z obce (např. odpady aj.) 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

 

 

 

MAPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie z okolí obce Zdobnice

 

Fotogalerie Zdobnice a okolí

Doporučujeme navštívit

Lyžařská střediska SKICENTRUM:

 skicentrum ZDOBNICE

SKI CENTRUM ZDOBNICE

 

      

 

Počasí

Aktuální předpověď počasí na dnes a zítra:

Počasí radar

 

Uložit
Cookies user prefences
Tato webová stránka používá cookies k personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Essential
Nutné soubory cookies jsou nevyhnutelné pro správnou funkci webové stránky.
Nutné
Přijmout