GDPR

 

 

 

 

Obec Zdobnice, Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 00275557, jako správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení
směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR") Vás informuje o:

 

1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovány, pokud je nezbytné:
1.1 Na základě plnění právních povinností / právních předpisů, na základě čl. 6, odst. 1 písm. C).
1.2 Pro splnění smlouvy mezi obcemi a subjekty těchto osobních údajů na základě čl. 6, odst. 1., bod b).
1.3 Na základě oprávněného zájmu správce na základě čl. 6, odst. 1., bod f).
1.4 Na základě veřejného zájmu správce na základě čl. 6, odst. 1., bod e)

 

2. Kontaktním osobou, pověřeným zástupcem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naše organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent, tel. 608 525 693, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.1 V případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které budou mít povahu:
a) účel použití práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
b) zpracování, vynesení námitky proti zpracování a při uplatňování práva na přenos údajů,
dotaz na údaje zpracované na základě souhlasu a také za účelem odvolání tohoto souhlasu s zpracováním osobních údajů.
kontaktujte prosím našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou
2.2 Nebudete-li Vám vyhovět v zákonné lhůtě nebo se vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
2.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
2.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že naše poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.
2.5 Žádost o výčet osobních údajů o vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, mohou být poskytnuty pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na obecní úřad Zdobnice, Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů nebo osobně, po předchozí dohodě s pověřencem ochrany osobních údajů údaje a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřešit pomocí e-mailové komunikace.
2.6 Dovolujeme Vás upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., Bude správcem účtováno podle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy podle aktuálně platného ceníku.

 

3. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí a pořádaných obcí Zdobnice může být pořízena audiovizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předán třetím stranám ani sloužit k marketingovým účelům.

 

 

 

 

 

 

  

AKTUALITY

  

 Informace k pandemii COVI-19 jsou na  úřední desce OÚ ZDOBNICE   

další informace na  stránkách 

https://www.rychnov-city.cz/informace-v-souvislosti-s-opatrenimi-proti-sireni-koronaviru/d-17859

 http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=2038 

 https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-video-informace-rady-a-doporuceni.aspx

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

  Obnovení provozní doby Obecního úřadu od 12.05.2020

 Rozhodnutí hejtmana KHK o povinném nošení roušek s platností od 18.3.2020 od 12:00 hod do odvolání

   Vláda ČR vyhlásila NOUZOVÝ STAV k datu 12.3.2020  nouzový stav prodloužen do 17.05.2020

 Informace o dětských hřišťech Zdobnice a Kunčina Ves

  Omezení provozu autobusových linek s platností od 16.03.2020 

Informace KHS HK stanice ke CORONAVIRU _ Kriterium hodnocení COVID19  -   Jak mít ruce -

Snížení nákazyCestovatelé   

 _______________________________________________________________________________________

 Platba poplatků 2020 za odpad - ubytovatel a informace o poplatcích za ubytování

Platba poplatků za odpad 2020

 Umístění sběrných nádob na oleje a tuky - příloha k OZV 1/2019 

 Změna provozních období Obecní úřad ve Zdobnici

    S vozovým kalendářem na rok 2020 plasty , svozový kalendář komunální odpad

 Zastavení přípravných prací na VD PĚČÍN  

  Žádost obce Zdobnice a CHKO - ohňostroje

 

 

 

 

MAPA

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie z okolí obce Zdobnice

 

Fotogalerie Zdobnice a okolí

Doporučujeme navštívit

Lyžařská střediska SKICENTRUM:

 skicentrum ZDOBNICE

SKI CENTRUM ZDOBNICE

 

      

 

Počasí

Aktuální předpověď počasí na dnes a zítra:

Počasí radar

 

 

 

Copyright © 2018 - Obec Zdobnice

Vytvořeno od INDIGOumi.cz založeno na Joomla.

L / A / D