GDPR

GDPR Obec Zdobnice, Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 00275557, jako správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušenísměrnice 95/46 / ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o: 1. […]

Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení Název formuláře Formát Ohlášení poplatkové povinnosti – odpady dle OZV pdf Ohlášení poplatkové povinnosti – pes pdf Žádost o přidělení obecního bytu pdf Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les 2017 pdf Žádost o prodej pozemku od Obce Zdobnice 2022 pdf Plná moc – generální pdf Informace Formát Sazebník – úhrada […]

Vyhlášky

Vyhlášky Datum vystavení Datum účinnosti od  OZV  číslo Název OZV Odkaz na sbírku právních předpisů obce Zdobnice 08.12.2023 01.01.2024 Obecně závazná vyhláška – o místním poplatku z pobytu 08.12.2023 01.01.2024 Obecně závazná vyhláška – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 08.12.2023 01.01.2024 Obecně závazná vyhláška – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 08.12.2023 01.01.2024 […]

Rozpočet

Rozpočtová opatření obce Vyvěšeno Sejmuto Rozpočet a rozpočtová opatření 29.02.2024 Rozpočet 2024 – po provedených rozpočtových změnách 29.02.2024 Rozpočtové opatření č.1_2024 08.12.2023 Rozpočet 2024 08.11.2023 08.12.2023 Návrh rozpočtu 2024+výkaz FIN 12.12.2023 08.12.2023 Rozpočet 2023 12.12.2022  Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 14.11.2022 12.12.2022  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 14.11.2022  12.12.2022  Návrh rozpočtu 2023+výkaz FIN 31.12.2023 28.02.2024 Rozpočtová […]

E-Podatelna

E-Podatelna Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím e-mailové zprávy, podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy. Poznámka: nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvaliikované certifikáty vydávané […]

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo Petr Novotný – starosta Radek Schmid – místostarosta David Dařílek- předseda finanční výboru Petr Ullrich – předseda kontrolního výboru Ing. Ivan Pártl JUDr. Vladimír Stýblo Marian Feichtinger Pavel Dařílek Ing. Jiří Ullrich Další informace o osobách, funkcích, zastupitelích najdete v sekci Organizační struktura obce Zdobnice.

Povinné informace

Povinné informace Informace zveřejněné o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím 1. Název Obec Zdobnice 2. Důvod a způsob založení Obec Zdobnice podle podle zákona č. 367/1990 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů. Obec vykonává své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., Ve znění pozdějších předpisů. 3. Organizační struktura  Další […]

Úřední deska

Aktuální úřední deska Usnesení a zápis z jednání ZO Vyvěšeno Sejmuto Soubor 04.03.2024 Usnesení z veřejného zasedání ZO 1/2024 ze dne 26.02.2024 04.03.2024 Zápis z veřejného zasedání ZO 1/2024 ze dne 26.02.2024 13.12.2023 27.02.2024 Usnesení z veřejného zasedání ze dne 8.12.2023 13.12.2023 27.02.2024 Zápis z veřejného zasedání ze dne 8.12.2023 11.10.2023 8.12.2023 Usnesení z veřejného […]